08 Xuân hạ thu đông

đăng 07:51 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

曰春夏,曰秋冬;

此四時,運不窮。

曰南北,曰西東;

此四方,應乎中。

Viết xuân hạ, viết thu đông;

Thử tứ thời, vận bất cùng.

Viết nam bắc, viết tây đông;

Thử tứ phương, ứng hồ trung.

  1. Rằng: xuân, hạ, thu và đông 
  2. Đó là bốn mùa xoay vần không ngừng 
  3. Rằng: Nam, Bắc, Đông và Tây 
  4. Đó là bốn phương hướng đối ứng vào giữa 

Rằng: xuân, hạ, thu, đông, đó là bốn mùa, xây vần quanh năm chẳng ngừng. Rằng: Nam, Bắc, Tây và Đông, đó là bốn phương, đều ứng vào giữa.

Comments