09 Thủy hỏa mộc kim thổ

đăng 07:56 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

曰水火,木金土;

此五行,本乎數。

曰仁義,禮智信;

此五常,不容紊。

Viết thủy hỏa, mộc kim thổ;

Thử ngũ hành, bổn hồ số.

Viết nhân nghĩa, lễ trí tín;

Thử ngũ thường, bất dung vặn.

  1. Rằng: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim và Thổ 
  2. Đó là năm hành có gốc ở số. 
  3. Rằng: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín 
  4. Đó là năm lẽ sống không được để rối loạn. 

Rằng: nước, lửa, gỗ, kim loại và đất là năm chất gọi là Ngũ hành, có nguồn gốc ở dịch số. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là năm cái đạo lý thường hằng, gọi là Ngũ Thường, chớ nên làm cho chúng rối loạn.

Comments