10 Đạo lương thục mạch thử tắc

đăng 07:58 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

稻粱菽,麥黍稷;

此六穀,人所食。

馬牛羊,雞犬豕;

此六畜,人所飼。

Đạo lương thục, mạch thử tắc;

Thử lục cốc, nhân sở thực.

Mã ngưu dương, kê khuyển thỉ;

Thử lục súc, nhân sở tự.

  1. Đạo, lương, thúc, mạch, thử, tắc 
  2. Đó là sáu giống lúa mà người ta ăn. 
  3. Ngựa, bò dê, gà, chó, heo 
  4. Đó là sáu vật mà người ta nuôi 

Đạo, lương, thúc, mạch, thử, tắc là sáu giống lúa mà người ta ăn. Ngựa, bò dê, gà, chó, heo là sáu loại súc vật mà người ta nuôi.

Comments