11 Hỉ nộ ai cụ

đăng 08:00 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

曰喜怒,曰哀懼;

愛惡欲,七情具。

匏土革,木石金;

絲與竹,乃八音。

Viết hỉ nộ, viết ai cụ,

Ái ác dục, thất tình cụ.

Bào thổ cách, mộc thạch kim,

Ti dữ trúc, nãi bát âm.

  1. Rằng: Mừng, giận; Rằng: thương, sợ 
  2. Yêu, Gét, và Ham Muốn là bảy loại tình 
  3. Bầu, đất, da, gỗ, đá, kim, 
  4. Tơ và Trúc là tám thứ âm. 

Mừng, giận, thương, sợ, yêu, gét và muốn là bảy trạng thái tình cảm mà ai cũng có đủ cả. Bầu, đất, da, gỗ, đá, kim, tơ và trúc là tám thứ âm trong âm nhạc.

Comments