36 Nang huỳnh ánh tuyết

đăng 21:37 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:11 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

如囊螢,如映雪;

家雖貧,學不綴。

如負薪,如掛角;

身雖勞,猶苦卓。

Như nang huỳnh, như ánh tuyết;

Gia tuy bần, học bất chuế.

Như phụ tân, như quải giác;

Thân tuy lao, do khổ trác.

  1. Như chuyện để đom đóm trong túi, dùng ánh sáng tuyết đọc sách 
  2. Nhà tuy nghèo mà học không ngừng nghỉ 
  3. Như kẻ gánh củi trên vai, như người treo sách bên sừng. 
  4. Thân tuy khổ nhọc mà còn chịu khó học. 

Như kẻ đựng đom đóm trong túi, như người hé sách theo ánh tuyết, nhà dẫu nghèo mà học chẳn nghỉ. Như kẻ gánh củi ở vai, như người treo sách bên sừng, mình dẫu nhọc, còn chịu khó học.

Comments