37 Tô Lão Tuyền nhị thập thất

đăng 21:39 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

蘇老泉,二十七;

始發憤,讀書籍。

彼既老,猶悔遲;

爾小生,宜早思。

Tô Lão Tuyền, nhị thập thất,

Thủy phát phẫn, độc thư tịch.

Bỉ ký lão, do hối trì;

Nhĩ tiểu sinh, nghi tảo tư.

  1. Tô Lão Tuyền hai mươi bảy tuổi 
  2. Mới nổi giận bèn đọc sách vở 
  3. Ông ấy già mà còn hối hận muộn 
  4. Này trò nhỏ, hãy sớm nghĩ suy. 

Ông Lão Tuyền họ Tô, hai mươi bảy tuổi mới nổi giận, bèn đọc sách vở. Người ấy đã già còn ăn năn chậm. Vậy ngươi là trò nhỏ phải nêm sớm nghĩ.

Comments