38 Lương Hạo bát thập nhị

đăng 21:41 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:18 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

若梁灝,八十二;

對大廷,魁多士。

彼既成,眾稱異;

爾小生,宜立志。

Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

Đối đại đình, khôi đa sĩ.

Bỉ ký thành, chúng xưng dị;

Nhĩ tiểu sinh, nghi lập chí.

  1. Còn như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi 
  2. Đối đáp chốn triều đình, đậu đầu trong đám học trò. 
  3. Người ấy thành tựu rồi, dân chúng khen là lạ. 
  4. Này trò nhỏ, nên lập chí. 

Như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi, thưa chốn đại đình, đậu đầu trong bọn học trò, người ấy làm nên muộn mọi người khen là lạ. Trò nên lập chí.

Comments