39 Oánh bát tuế năng vịnh thi

đăng 21:43 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:44 8 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

瑩八歲,能詠詩;

泌七歲,能賦碁。

彼穎悟,人稱奇;

爾幼學,當效之。

Oánh bát tuế, năng vịnh thi;

Bí  thất tuế, năng phú kì.

Bỉ dĩnh ngộ, nhân xưng kì;

Nhĩ ấu học, đương hiệu chi.

  1. Oanh tám tuổi có thể ngâm vịnh bài thơ 
  2. Bí bảy tuổi có thể làm bài phú về cuộc cờ 
  3. Họ thông hiểu nên người đời gọi là kỳ 
  4. Người là học trò nhỏ nên bắc chước họ. 

Bé Oanh tám tuổi biết vịnh thơ, bé Bí bảy tuổi biết làm bài phú về cuộc cờ. Hai người ấy thông hiểu sớm, mọi người khen là thần kỳ. Trò nên bắt chước họ.

Comments