40 Thái Văn Cơ năng biện cầm

đăng 21:46 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

蔡文姬,能辨琴;

謝道韞,能詠吟。

彼女子,且聰敏;

爾男子,當自警。

Thái Văn Cơ, năng biện cầm;

Tạ Đạo Uẩn, năng vịnh ngâm.

Bỉ nữ tử, thả thông mẫn;

Nhĩ nam tử, đương tự cảnh.

  1. Thái Văn Cơ có thể hiểu được tiếng đàn 
  2. Tạo Đạo Uẩn có thể ngâm khúc 
  3. Hai người con gái ấy thật thông minh sáng suốt 
  4. Trò là con trai nên tự biết cảnh tỉnh bản thân mình. 

Nàng Văn Cơ họ Thái biện được tiếng đờn; Nàng Đạo Uẩn họ Tạ biết vịnh khúc ngâm. Hai người ấy là con gái mà còn sáng suốt thay! Vậy trò là con trai, hãy làm nên từ lúc trẻ.

Comments