41 Đường Lưu Án

đăng 21:48 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:22 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

5

唐劉晏,方七歲;

舉神童,作正字。

彼雖幼,身己仕;

爾幼學,勉而致。

有為者,亦若是。

Đường Lưu Án, phương thất tuế,

Cử thần đồng, tác chính tự.

Bỉ tuy ấu, thân kỷ sĩ;

Nhĩ ấu học, miễn nhi trí; 

Hữu vi giả, diệc nhược thị.

  1. Lưu Án đời Đường đang lúc bảy tuổi 
  2. Thi đỗ được khen là thần đồng, làm chức chính tự. 
  3. Trò còn nhỏ đi học hãy gắng sức đến nơi 
  4. Ai có làm như cũng đều được như vậy. 

Lưu Án đời Đường, mới bảy tuổi thi đậu khoa Thần Đồng, làm chức Chánh tự, người ấy dẫu còn nhỏ mà đã làm quan. Vậy trò còn trẻ đi học, hãy gắng sức cho tới nơi. Người nào có làm, có học cũng được kết quả như vậy.

Comments