26 Tần - Hán

đăng 20:54 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

5

6

嬴秦氏,始兼并;

傳二世,楚漢爭。

高祖興,漢業建;

至孝平,王莾篡。

光武興,為東漢;

四百年,終於獻。

Doanh Tần thị, thủy kiêm tịnh;

Truyền nhị thế, Sở Hán tranh.

Cao Tổ hưng, Hán nghiệp kiến;

Chí Hiếu Bình, Vương Mãng soán.

Quang Vũ hưng, vi Đông Hán;

Tứ bách niên, chung ư Hiến.

  1. Họ Doanh Tần mới gồm thâu 
  2. Truyền hai đời rối tới chiến tranh Hán Sở 
  3. Cao tổ dấy lên dựng nghiệp nhà Hán 
  4. Đến Hiếu Bình thỉ bị Vương Mãng cướp ngôi. 
  5. Quang Vũ dấy lên là Đông Hán 
  6. Bốn trăn năm, kết thúc ở vua Hiến 

Họ Doanh Tần mới bắt đầu thâu tóm tất cả, truyền được hai đời. Nước Sở, nước Hán giành nhau thiên hạ gọi là Hán Sở tranh hùng. Vua Cao Tổ Lưu Bang khởi lên, dựng nghiệp nhà Hán, đến vua Hiếu Bình thì bị Vương Mãng cướp ngôi.

Vua Quang Vũ khởi lên diệt Vương Mãng lập nhà Đông Hán, truyền được bốn trăm năm cho tới vua Hiến là vua cuối cùng.

Comments