27 Tam Quốc - Lưỡng Tấn

đăng 20:56 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

魏蜀吳,爭漢鼎;

號三國,迄兩晉。

Ngụy Thục Ngô, tranh Hán đỉnh;

Hiệu Tam Quốc, hất Lưỡng Tấn.

  1. Ngụy, Thục, Ngô tranh ngôi nhà Hán 
  2. Gọi là thời Tam Quốc, đến thời Lưỡng Tấn 

Nước Thục, nước Ngụy, nước Ngô giành vạc nhà Hán gọi là thời Tam Quốc. Sau tới thời lưỡng Tấn là hai nhà Tây Tấn và Đông Tấn liên tiếp nhau.

Comments