28 Nam Bắc Triều

đăng 21:06 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

宋齊繼,樑陳承;

為南朝,都金陵。

北元魏,分東西;

宇文周,與高齊。

Tống Tề kế, Lương Trần thừa;

Vi Nam Triều, đô Kim Lăng.

Bắc Nguyên Ngụy, phân đông tây;

Vũ Văn Chu, dữ Cao Tề.

  1. Tống, Tề kế tiếp; Lương, Trần nối theo 
  2. Là Nam Triều, kinh đô ở Kim Lăng. 
  3. Phía Bắc là Nguyên Ngụy, chia Đông, Tây 
  4. Còn có Vũ Văn Chu và Cao Tề 

Nhà Tống dứt, kế đến là nhà Tề, nhà Lương hết, tới nhà Trần. Đó là Nam Triều, đóng đô tại đất Kim Lăng. Còn ở Bắc Triều thì nhà Nguyên Ngụy chia ra phía Đông phía Tây, nhà Chu họ Vũ Văn và nhà Tề họ Cao.

Comments