30 Ngũ Đại

đăng 21:09 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

樑滅之,國乃改。

樑唐晉,及漢周;

稱五代,皆有由。

Lương diệt chi, quốc nãi cải.

Lương Đường Tấn, cập Hán Chu;

Xưng Ngũ Đại, giai hữu do.

  1. Nhà Lương tiêu diệt, nước bèn đổi 
  2. Lương, Đường, Tấn và Hán, Chu 
  3. Gọi là Ngũ Đại đều có nguyên do. 

Nhà Lương diệt nhà Đường hiệu nước bèn đổi. Nhà hậu Lương, nhà hậu Đường, nhà hậu Tấn, tới nhà hậu Hán và nhà hậu Chu, kêu là thời Ngũ Đại, đều có duyên cớ.

Comments