32 Minh - Thanh

đăng 21:13 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:19 8 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

7

8

太祖興,國大明;

號洪武,都金陵。

迨成祖,遷燕京;

十七世,至崇禎。

權阉肆,冦如林;

至李闖,神器焚。

清太祖,膺景命;

靖四方,克大定。

Thái Tổ hưng, quốc Đại Minh;

Hiệu Hồng Vũ, đô Kim Lăng.

Đãi Thành Tổ, thiên Yên Kinh;

Thập thất thế, chí Sùng Trinh.

Quyền yêm tứ, khấu như lâm;

Chí Lý Sấm, thần khí phần.

Thanh Thái Tổ, ưng cảnh mệnh

Tĩnh tứ phương, khắc đại định.

  1. Thái Tổ khởi lên, đặt nước Đại Minh; 
  2. Hiệu Hồng Vũ đóng đô ở Kim Lăng. 
  3. Kịp đến Thành Tổ đời đô đến Yên Kinh 
  4. Mười bảy đời, đến vua Sùng Trinh 
  5. Thái giám lộng quyền, giặc nổi lên như rừng 
  6. Đến Lý Sấm đồ thị bị đốt. 
  7. Thanh Thái Tổ nhận mệnh trời, 
  8. Dẹp bốn phương, mang lại sự ổn định lớn. 

Vua Thái tổ khởi lên, đặt hiệu nước là Đại Minh lấy niên hiệu là Hồng Vũ đóng đô ở đất Kim Lăng. Tới vua Thành tổ thì dời kinh đô tới đất Yên gọi là Yên Kinh. Nhà Đại Minh có mười 17 đời vua, đến vua Sùng Trinh.

Quan thị lộng quyền nên giặc giả nổi lên như rừng, đến giặc Lý Sấm đồ thần bị đốt. Ứng mạng trời, vua Thái Tổ nhà Thanh dẹp yên bốn phương, định được tất cả.

Comments