03 Long Sư Hỏa Đế

đăng 03:14 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:12 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

龍師火帝鳥官人皇

始制文字乃服衣裳

推位讓國有虞陶唐

民伐罪,周發殷湯

Long Sư Hỏa Đế, Điểu Quan Nhân Hoàng

Thủy chế văn tự, nãi phục y thường

Thôi vị nhượng quốc, Hữu Ngu Đào Đường

Điếu dân phạt tội, Chu Phát Ân Thang

  1. Long Sư, Hoả Đế, Điểu Quan, Nhân Hoàng là tên vua quan thời cổ. 
  2. Bắt đầu sáng tạo ra chữ viết; rồi bèn chế ra quần áo để che thân. 
  3. Nhường ngai vàng cho hiền nhân có Vua Nghiêu, Vua Thuấn 
  4. Làm yên lòng bách tính, thảo phạt bạo quân, có Cơ Phát nhà Chu, Thành Thang nhà Ân

Comments