11 Đô ấp Hoa Hạ

đăng 04:07 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:29 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

都邑華夏東西二京

背邙面洛浮渭據涇

宮殿盤鬱樓觀飛驚

圖寫禽獸畫綵仙靈

丙舍傍啟甲帳對楹

Đô ấp Hoa Hạ, đông tây nhị kinh

Bội Mang diện Lạc, phù Vị cứ Kính

Cung điện bàn uất, lâu quan phi kinh

Đồ tả cầm thú, họa thải tiên linh

Bính xá bàng khải, giáp trướng đối doanh

  1. Đất kinh đô có hai kinh là Đông và Tây.
  2. Đông kinh lưng dựa núi Mang, mặt hướng ra sông Lạc; Tây Kinh trước mặt là sông Vị, sau lưng là sông Kính
  3. Cung điện quanh co sầm uất, lâu đài cao ngút khiến người ta sợ hãi.
  4. Hình vẽ miêu tả loài vật, tranh màu vẻ các vị tiên và thần linh.
  5. Đền thờ phụ ở hai bên, bức trướng (màn) treo ở bên ngoài hướng về phía các cột điện cao lớn.

Comments