12 Tứ diên thiết tịch

đăng 04:09 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:30 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

肆筵設席鼓瑟吹笙

升階納陛弁轉疑星

右通廣內左達承明

既集墳典亦聚羣英

杜稾鍾隸漆書壁經

Tứ diên thiết tịch, cổ sắt xuy sanh.

Thăng giai nạp bệ, biện chuyển nghi tinh.

Hữu thông Quảng Nội, tả đạt Thừa Minh.

Ký tập phần điển, diệc tụ quần anh.

Đỗ cảo Chung lệ, tất thư bích kinh.

  1. Yến tiệc bày ra trên chiếu; khua trống đánh đàn sắt, thổi sênh cùng ca múa. 
  2. Các bậc thềm dọc hai bên dẫn lên bệ vua ngồi, quan nhỏ đi lại bên dưới. 
  3. Bên phải thông đến điện Quảng Nội; bên trái dẫn đến điện Thừa Minh. 
  4. Có tập sách tam phần ngũ điển; có giữ sách vỡ của các vị anh tài kiệt suất. 
  5. Chữ Thảo (cảo) của họ Đỗ, chữ Lệ của học Chung; Còn có quyển kinh viết trên thẻ tre xưa dấu trong tường.

Comments