14 Sách công mậu thật

đăng 04:15 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:34 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

策功茂實勒碑刻銘

磻溪伊尹佐時阿衡

奄宅曲阜微旦孰營

桓公匡合濟弱扶傾

綺迴漢惠說感武丁

俊乂密勿多士寔寧

Sách công mậu thật, lặc bi khắc minh.

Bàn Khê Y Duẫn, tả thời a hành.

Yểm trạch Khúc Phụ, vi Đán thục doanh.

Hoàn Công khuông hiệp, tế nhược phù khuynh.

Ỷ hồi Hán Huệ, thuyết cảm Vũ Đinh.

Tuấn nghệ mật vật, đa sĩ thật nịnh.

  1. Công lao, sự nghiệp của những người tài giỏi được ghi vào sách một cách chân thật; tạc bia để lại, ghi nhớ không quên. 
  2. Chuyện trên sông Bàn Khê, chuyện ông Y Doãn; phụ giúp triều đình làm chức đại quan chấp chánh. 
  3. Nước Yểm ở đất Khúc Phục, chẳn phải là Cơ Đán thì ai có thể cai quản được? 
  4. Hoàn Công cứu giúp và tập hợp chư hầu; giúp đỡ nước yếu và phù trợ nhà Chu khi bị nguy ngập. 
  5. Ỷ Lý trở lại triều đình mà Hán Huệ được giữ ngôi; truyền thuyết Vũ Đinh cảm mộng thấy hiền thần. 
  6. Người tài giỏi kế tiếp thay nhau yên định thiên hạ; nhiều kẻ sĩ sống một đời chân thật, yên ổn.

Comments