16 Cửu châu Vũ tích

đăng 04:22 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:37 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

九州禹跡百郡秦并

嶽宗恆岱禪主云亭

雁門紫塞雞田赤城

昆池碣石鉅野洞庭

曠遠緜邈巖岫杳冥

Cửu châu Vũ tích, bách quận Tần tịnh.

Nhạc Tông Hằng Đại, thiện chủ Vân Đình.

Nhạn Môn tử tái, Kê Điền xích thành.

Côn Trì Kiệt Thạch, Cự Dã Động Đình.

Khoáng viễn miên mạc, nham tụ yểu minh.

  1. Chín Châu điều có dấu tích của vua Vũ; nhà Tần hợp nhất trăm quận. 
  2. Núi cao lớn nhất là Thái Sơn còn gọi là Đại Tông, Đại Nhạc. Các vị vua truyền ngôi làm lễ ở núi Vân Sơn và Đình Sơn. 
  3. Thành Nhạn môn có màu tím là đất hiểm yếu ngoài biên giới; Dịch trạm biên cương ở Kê Điền là thành màu đỏ. 
  4. Hồ Điền Trì ở Côn Minh, núi Kiệt Thạch; đầm Cự Dã, hồ Động Đình 
  5. Mênh mong, sâu thẩm, dài dằn dặc và xa tít; Ngọn núi cao ngất hiểm trở, hang núi thâm u, mờ mịt, sâu xa.

Comments