17 Trị bản ư nông

đăng 04:25 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:40 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

治本於農務茲稼穡

俶載南畝我藝黍稷

稅熟貢新勸賞黜陟

Trị bản ư nông, vụ tư giá sắc

Thục tái nam mẫu, ngã nghệ thử tắc

Thuế thục cống tân, khuyến thưởng truất trắc

  1. Trị quốc lấy nông nghiệp làm gốc, chuyên việc cày cấy, trồng trọt và gặt hái. 
  2. Mỗi năm lại bắt đầu, đất ruộng rộng lớn ở phương Nam; nghề của ta là trồng lúa mùa và lúa tắc. 
  3. Được mùa thì nộp thuế, cống nạp bằng lúa mới chính; khuyến khích, khen thưởng, hay cách chức hoặc thăng quan.
Comments