18 Mạnh Kha đôn tố

đăng 04:28 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:42 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

孟軻敦素史魚秉直

庶幾中庸勞謙謹敕

聆音察理鑑貌辨色

貽厥嘉猷勉其祗植

Mạnh Kha đôn tố, Sử Ngư bỉnh trực

Thứ kỉ Trung Dung, lao khiêm cẩn sắc

Linh âm sát lý, giám mạo biện sắc

Di quyết gia du, miễn kì chi thực

  1. Mạnh Kha tôn sùng sự thanh khiết, Sử quan Tử Ngư giữ gìn sự cương trực 
  2. Đạo Trung Dung ngõ hầu là cần lao, khiêm tốn, cẩn thận và cảnh giới. 
  3. Nghe người khác nói cần xem xét lý lẽ; nhìn diện mạo của ai thì phải phân tích sắc mặt. 
  4. Cái để lại đời sau cốt yếu là điều tốt lành, có đạo lý và phép tắc; khuyến khích mọi người tôn kính và dựa vào điều ấy.
Comments