21 Đam độc ngoạn thị

đăng 04:44 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:53 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

耽讀翫市寓目囊箱

易輶攸畏屬耳垣墻

具膳餐飯適口充腸

飽飫烹宰飢厭糟糠

親戚故舊老少異糧

妾御績紡侍巾帷房

Đam độc ngoạn thị, ngụ mục nang tương

Dịch du du úy, chú nhĩ viên tường

Cụ thiện xan phạn, thích khẩu sung tràng

Bão ốc phanh tể, cơ yếm tao khang

Thân thích cố cựu, lão thiểu dị lương

Thiếp ngự tích phưởng, thị cân duy phòng

  1. Đam mê đọc sách, ra chợ thưởng thức. Luôn để mắt vào giỏ đựng sách và thùng đựng sách. 
  2. Nói chuyện tùy tiện thật đáng sợ, bên ngoài sẽ có tai nghe trộm. 
  3. Sửa soạn ba bửa ăn trong ngày (thiện: ăn tối, xạn: ăn sáng; phạn: bửa ăn chính/trưa); vừa miệng, no bụng (đầy ruột) 
  4. Lúc no yến tiệc khó nuốt, lúc đói thức ăn kham khổ cũng đủ. 
  5. Bà con họ hàng thân thuộc, bạn bè cũ; già trẻ tùy người mà dùng những thức ăn khác nhau. 
  6. Nàng hầu (vợ lẻ), kẻ bộc dịch lo xe sơi, coi sóc khăn mũ, màn che, phòng ốc.

Comments