22 Hoàn phiến viên khiết

đăng 04:51 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:56 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

紈扇圓潔銀燭煒煌

晝眠夕寐藍筍象床

絃歌酒讌接盃舉觴

矯手頓足悅豫且康

嫡後嗣續祭祀烝嘗

稽顙再拜悚懼恐惶

Hoàn phiến viên khiết, ngân chúc vĩ hoàng

Trú miên tịch mị, lam duẩn tượng sàng

Huyền ca tửu yên, tiếp bôi cử thương

Kiểu thủ đốn túc, duyệt dự thả khang

Đích hậu tự tục, tế tự chưng thường

Khể tảng tái bái, tủng cụ khủng hoàng

  1. Quạt làm bằng lụa có hình tròn trông sạch sẽ; cây nến màu trắng bạc có ngọn lửa rực đỏ. 
  2. Ban ngày thì chợp mắt, ban đêm ngủ; Cái xà ngang để treo chuông, khánh làm bằng cây chàm, giá móc đồ bằng ngà voi. 
  3. Ca khúc nhạc với đàn huyền, mở tiệc uống rượu; chén rượu chiêu đãi nâng lên chúc mừng. 
  4. Hoa tay múa chân; vừa vui vẻ, vừa khỏe mạnh. 
  5. Con cháu của vợ chính được nối dõi, kế thừa; chăm sóc chỗ thờ cúng và cúng tề đầy đủ hằng năm. 
  6. Lễ lạy của người có tang thì lạy hai lạy; Sợ sợ vô cùng.

Comments