23 Tiên điệp giản yếu

đăng 04:54 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:57 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

牋牒簡要顧答審詳

骸垢想浴執熱願涼

驢騾犢特駭躍超驤

誅斬賊盜捕獲叛亡

Tiên điệp giản yếu, cố đáp thẩm tường

Hài cấu tưởng dục, chấp nhiệt nguyện lương

Lư loa độc đặc, hãi dược siêu tương

Tru trảm tặc đạo, bộ hoạch bạn vong

  1. Công văn gửi lên quan trên phải giản dị và thiết yếu; việc trả lời phải xem xét tỉ mỉ và rõ ràng. 
  2. Cơ thể dơ bẩn thì nghĩ tới chuyện tắm rửa. Gặp lúc nóng nực thì mong muốn được mát mẽ. 
  3. Con lừa, con la, con nghé và con trâu đực, khi giật mình thì nhảy lên và vượt nhanh về phía trước. 
  4. Trừng phạt, chém đầu kẻ trộm cướp; truy lùng kẻ có tội, bắt sống tên phản nghịch đang bỏ trốn.

Comments