F - Bố Xạ Liêu Hoàn
    Phần cuối cùng của Thiên Tự Văn không quên nhắc đến trai tài gái sắc, nhưng tiếc rằng tuổi trẻ kia lại trôi qua mau.

    Chốt lại áng văn một nghìn chữ tác giả nhắc nhỡ việc tu thân tích phúc, sống có khuôn phép, luôn trao dồi kiến văn kẻo bị người đời chế nhạo.

25 Chỉ tân tu hỗ

đăng 05:01 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:02 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

 

5

指薪修祜永綏吉劭

矩步引領俯仰廊廟

束帶矜莊徘徊瞻眺

孤陋寡聞愚蒙等誚

 

謂語助者焉哉乎也

Chỉ tân tu hỗ, vĩnh tuy cát thiệu.

Củ bộ dẫn lĩnh, phủ ngưỡng lang miếu.

Thúc đái căng trang, bồi hồi chiêm thiếu.

Cô lậu quả văn, ngu mông đẳng tiếu.

 

Vị ngữ trợ giả, yên tai hồ dã.

 1. Như đốt củi truyền lửa, tu đức tích phúc; mãi mãi bình an, tốt lành may mắn. 
 2. Làm đúng theo khuôn phép thì mới lãnh đạo người khác được; biết cúi đầu và ngẫn đầu ở miếu thờ hay cung đình. 
 3. Trên người buột thắt lưng tỏ vẻ chỉnh tề, nghiêm trang; cử chỉ thông thả, ung dung có thể ngữa mặt nhìn xa trông rộng. 
 4. Kiến thức nhỏ bé, kiến văn ít ỏi; loại người dốt nát, tối tâm thì bị đời chế nhạo. 
 5. Bàn về trợ tự thì có YÊN TAI HỒ DÃ

24 Bố xạ Liêu hoàn

đăng 04:58 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:01 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

布射遼丸嵇琴阮嘯

恬筆倫紙鈞巧任釣

釋紛利俗並皆佳妙

毛施淑姿工顰妍笑

年矢每催曦暉朗耀

璇璣懸斡晦魄環照

Bố xạ Liêu hoàn, Kê cầm Nguyễn khiếu

Điềm bút Luân chỉ, Quân xảo Nhậm điếu

Thích phân lợi tục, tịnh giai giai diệu

Mao Thi thục tư, công tần nghiên tiếu

Niên thỉ mỗi thôi, hi huy lãng diệu.

Tuyền ki huyền oát, hối phách hoàn chiếu.

 1. Lữ Bố giỏi bắn cung, Hùng Nghi Liêu giỏi tung hứng bóng; Kê Khang giỏi đánh đàn cầm, Nguyễn Tịch giỏi sáo dài. 
 2. Mộng Điềm chế tạo ra bút long, Thái Luân sáng tạo ra giấy. Mã Quân kéo léo chế thủy xa, công tử Nhậm có tài câu cá. 
 3. Giải trừ nhiều khó khăn mang lại tiện lợi cho con người; tất cả đều rất quý giá, cao siêu và khéo léo. 
 4. Mao Tường và Tây Thi hiền thục, thùy mị; dù có nhíu mày nhưng cũng xinh đẹp như khi cười 
 5. Hằng năm lại trôi qua vội vàng như mũi tên bắn đi; ánh mặt trời rực rỡ mãi còn chiếu sáng. 
 6. Sao Bắc Đẩu trên cao xoay chuyển; ngày cuối tháng bầu trời tối, rồi ánh trăng sáng dần theo ngày tháng, soi rọi khắp nơi.

1-2 of 2