24 Bố xạ Liêu hoàn

đăng 04:58 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:01 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

布射遼丸嵇琴阮嘯

恬筆倫紙鈞巧任釣

釋紛利俗並皆佳妙

毛施淑姿工顰妍笑

年矢每催曦暉朗耀

璇璣懸斡晦魄環照

Bố xạ Liêu hoàn, Kê cầm Nguyễn khiếu

Điềm bút Luân chỉ, Quân xảo Nhậm điếu

Thích phân lợi tục, tịnh giai giai diệu

Mao Thi thục tư, công tần nghiên tiếu

Niên thỉ mỗi thôi, hi huy lãng diệu.

Tuyền ki huyền oát, hối phách hoàn chiếu.

  1. Lữ Bố giỏi bắn cung, Hùng Nghi Liêu giỏi tung hứng bóng; Kê Khang giỏi đánh đàn cầm, Nguyễn Tịch giỏi sáo dài. 
  2. Mộng Điềm chế tạo ra bút long, Thái Luân sáng tạo ra giấy. Mã Quân kéo léo chế thủy xa, công tử Nhậm có tài câu cá. 
  3. Giải trừ nhiều khó khăn mang lại tiện lợi cho con người; tất cả đều rất quý giá, cao siêu và khéo léo. 
  4. Mao Tường và Tây Thi hiền thục, thùy mị; dù có nhíu mày nhưng cũng xinh đẹp như khi cười 
  5. Hằng năm lại trôi qua vội vàng như mũi tên bắn đi; ánh mặt trời rực rỡ mãi còn chiếu sáng. 
  6. Sao Bắc Đẩu trên cao xoay chuyển; ngày cuối tháng bầu trời tối, rồi ánh trăng sáng dần theo ngày tháng, soi rọi khắp nơi.