05 Cái thử thân phát

đăng 03:24 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:15 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

蓋此身髮四大五常

恭惟鞠養豈敢毀傷

女慕貞絜男傚才良

知過必改得能莫忘

罔談彼短靡恃己長

信使可覆器慾難量

Cái thử thân phát, tứ đại ngũ thường.

Cung duy cúc dưỡng, khởi cảm hủy thương.

Nữ mộ trinh kiết, nam hiệu tài lương.

Tri quá tất cải, đắc năng mạc vong

Võng đàm bỉ đoản, mị thị kỷ trường

Tín sử khả phục, khí dục nan lượng

  1. Thân thể con người ta do tứ đại mà thành; lời nói, hành động phải hợp với lẽ ngũ thường. 
  2. Tôn kính những người đã cưu mang và dưỡng dục, chớ có làm tổn thương thân thể của mình. 
  3. Con gái phải biết ngưỡng mộ người trinh phụ khiết nữ; con trai noi theo những người tài đức. 
  4. Biết sai phải sửa; đạt được một năng lực nào đó thì không thể quên được. 
  5. Chớ bàn tán điểm yếu của người khác, đừng ỷ vào điểm mạnh của mình. 
  6. Lời nói thật hay giả thì qua thời gian mới biết, tính khí và lòng ham muốn thì khó đo lường.

Comments