07 Tư phụ sự quân

đăng 03:33 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:18 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

資父事君曰嚴與敬

孝當竭力忠則盡命

臨深履薄夙興溫凊

似蘭斯馨如鬆之盛

川流不息淵澂取映

Tư phụ sự quân, viết nghiêm dữ kính.

Hiếu đương kiệt lực, trung tắc tận mệnh.

Lâm thâm lý bạc, túc hưng ôn sảnh.

Tự lan tư hinh, như tùng chi thịnh.

Xuyên lưu bất tức, uyên trừng thủ ánh.

  1. Giúp cha, hầu việc vua phải nghiêm túc và cung kính 
  2. Hiếu thảo phải tận tâm tận lực, trung thành thì bất kể sinh mạng. 
  3. Vào rừng sâu, gặp nguy hiểm; thức khuya dây sớm để lo đông ấm, hè mát. 
  4. Tựa như cây lan tỏ hương thơm lừng; như cây tùng xanh tốt. 
  5. Thường xuyên như dòng nước chảy không ngừng; vượt vực sâu làm trong dòng nước, giữ cho ánh mắt trời phản chiếu.

Comments