08 Dung chỉ nhược tư

đăng 03:52 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:12 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

5

容止若思言辭安定

篤初誠美愼終宜令

榮業所基籍甚無竟

學優登仕攝職從政

存以甘棠去而益詠

Dung chỉ nhược tư, ngôn từ an định.

Đốc sơ thành mỹ, thận chung nghi lệnh.

Vinh nghiệp sở cơ, tịch thậm vô cánh.

Học ưu đăng sĩ,nhiếp chức tùng chính.

Tồn dĩ Cam Đường, khứ nhi ích vịnh.

  1. Dung mạo nghiêm chỉnh như lúc trầm tư, lời nói phải bình thản. 
  2. Trung thực từ đầu thì sẽ tốt; nhưng thận trọng đến cùng thì mới được. 
  3. Sự nghiệp vinh hiển là nhờ lập được cái nền tản; tiếng tăm không ngừng vang dội. 
  4. Học xuất sắc sẽ lên làm quan; có chức vị và ra làm chính sự. 
  5. Lúc làm quan thì lấy tích Cam đường mà soi xét, lúc đi rồi mà còn có ích, được ca tụng.

Comments