06 Mặc bi ti nhiễm

đăng 03:29 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:16 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

墨悲絲染詩讃羔羊

景行維賢剋念作聖

德建名立形端錶正

空穀傳聲虛堂習聽

禍因惡積福緣善慶

尺璧非寶寸陰是競

Mặc bi ti nhiễm, thi tán Cao Dương

Cảnh hành duy hiền, khắc niệm tác thánh.

Đức kiến danh lập, hình đoan biểu chính.

Không cốc truyền thanh, hư đường tập thính.

Họa nhân ác tích, phúc duyên thiện khánh.

Xích bích phi bảo, thốn âm thị cạnh.

  1. Mặc Tử than thở khi thấy tơ tầm bị nhuộm. Kinh Thi ca ngợi người liêm khiết thanh cao. 
  2. Phẩm hạnh cao quí thường chỉ thấy ở hiền nhân; ghi nhớ trong tâm những điều thánh nhân đã làm. 
  3. Tạo dựng cái đức rồi mới lập cái danh, hình dáng đoan trang biểu lộ được sự chính trực. 
  4. Cái hang có không gian lớn thì truyền được âm thanh; sảnh đường rộng thì tiếng nói có thể nghe được rõ ràng. 
  5. Tai họa là do điều ác tích lại. Hạnh phúc có duyên cớ từ việc thiện mà thành. 
  6. Ngọc bích dài một thước không hẳn là quí; một tấc ánh sáng lại tranh giành nhau.

Comments