爾雅
NHĨ NHÃ

Nhĩ Nhã là bộ từ điển thời cổ đại của Trung Quốc nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tác giả là ai.

Nhĩ là gần, Nhã là chính, tốt đẹp. Hiểu rộng ra thì Nhĩ Nhã có nghĩa là "tiếp cận với cách dùng từ cho chính chắn, nhã nhặn."

Theo sách Văn nghệ chí của Ban Cố thì sách này gồm 3 quyển chia thành 20 thiên nhưng đã mất thiên đầu là lời tựa nên nay chỉ còn 19 thiên. Nội dung chủ yếu là giải thích từ ngữ thời cổ đại theo từng chủ đề. (Nguồn: wikipedia.com)

Quyển Nhất

釋詁

Thích Cổ

Giải thích từ ngữ cổ đại

釋言

Thích Ngôn

Giải thích một số động từ và tính từ

釋訓

Thích Huấn

Giải thích cụm từ, từ tổ, tính từ và trạng từ

Quyển Nhị

釋親

Thích Thân

Giải thích cách xưng hô với người thân

釋宮

Thích Cung

Giải thích các kiến trúc, cung điện

釋器

Thích Khí

Giải thích đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, quần áo

釋樂

Thích Nhạc

Giải thích nhạc cụ

Quyển Tam

釋天

Thích Thiên

Giải thích thiên văn, lịch pháp

釋地

Thích Địa

Giải thích hành chính địa lý

釋丘

Thích Khâu

Giải thích đồi dốc, cao nguyên

釋山

Thích San

Giải thích núi non

釋水

Thích Thủy

Giải thích sông nước

釋草

Thích Thảo

Giải thích hoa cỏ

釋木

Thích Mộc

Giải thích cây cối

釋蟲

Thích Trùng

Giải thích côn trùng

釋魚

Thích Ngư

Giải thích các loài cá

釋鳥

Thích Điểu

Giải thích  các loài chim

釋獸

Thích Thú

Giải thích về thú vật

釋畜

Thích Súc

Giải thích về súc vật