戲彩娛親

Hí Thải Ngu Thân

周老萊子,至性孝,

奉養二親,備極甘脆,

行年七十,言不稱老。

常著五彩斑斕之衣,

為嬰兒戲於親側。

又常取水上堂,

詐跌臥地,

作嬰兒啼以娛親。

有詩為頌, 詩曰

    戲舞學驕痴,

    春風動彩衣;

    雙親開口笑,

    喜氣滿庭幃。

Chu Lão Lai Tử, chí tính hiếu. 

Phụng dưỡng nhị thân, bị cực cam thúy,

hành niên thất thập, ngôn bất xưng lão.

Thường trứ ngũ thải ban lan chi y,

vi anh nhân hí vu thân trắc.

Hựu thường thủ thủy thượng đường,

trá điệt ngọa địa,

tác anh nhân đề dĩ ngu thân. 

Hữu thi vi tụng, Thi viết:

            Hí vũ học kiêu si,

            Xuân phong động thải y;

            Song thân khai khẩu tiếu, 

            Hỉ khí mãn đình vi.


DỊCH XUÔI:


Áo Hoa Đùa Giỡn
Vui Cha Mẹ

    Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. 

    Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên năm lên ba vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:
Chơi đùa như con trẻ,
Gió xuân động áo hoa.
Cha mẹ già ưa thích,
Niềm vui rộn cửa nhà.


DỊCH THƠ:


Lão Lai Tử

Lão Lai Tử đời Chu, cao sĩ,
Thờ hai thân chẳng trễ ngọt bùi,
Tuổi già đã đúng bảy mươi.
Nói năng chẳng chút hở môi rằng già.

Khi thong thả, mẹ cha ngồi trước,
Ghé gần vào bắt chước trẻ thơ,
Thấp cao điệu múa nhởn nhơ,
Xênh xoang màu áo, bạc phơ mái đầu.

Chốn đường thượng, khi hầu bưng nước,
Giả làm điều ngã trước thềm hoa,
Khóc lên mấy tiếng oa oa,
Tưởng chừng lên bảy, lên ba thuở nào.

Trên tuổi tác trông vào vui vẻ
Áng đình vi, gió thụy mưa xuân
Cho hay nhân tử sự thân,
Trong trăm năm được mấy lần ngày vui.

Lý Văn Phức