Ách Hổ Cứu Phụ

đăng 00:41 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:06 26 thg 3, 2014 ]

搤虎救父

Ách Hổ Cứu Phụ

晉楊香,年十四,

間獲粟,

虎曳去。

時楊香手鐵,

惟知有父而不知有身,

踴躍向前,搤持虎頸,

虎亦靡然而逝,

父方得免害。

有詩為頌,詩曰

    深山逢白額,

    努力搏腥風;

    父子俱恙,

    口中。

Tấn Dương Hương, niên thập tứ,

thường tùy phụ phong vãng

điền gian hoạch túc,

phụ vi hổ duệ khứ.

Thì Dương Hương thủ vô thốn thiết,

duy tri hữu phụ nhi bất tri hữu thân,

dũng dược hướng tiền,  ách trì hổ cảnh,

hổ diệc mĩ nhiên nhi thệ, 

phụ phương đắc miễn ư hại.

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Thâm san phùng bạch ngạch,

            Nỗ lực bác tinh phong;

            Phụ tử câu vô dạng,

            Thoát thân sàm khẩu trung.DỊCH XUÔI

Vật Hổ Cứu Cha

    Dương Hương sống vào đời nhà Tấnn, năm Hương lên 14 tuổi thì thường đi theo hầu bên cạnh cha, lúc thì đi thăm đồng ruộng, khi thì đi xem gặt lúa.

    Có lần cha bị hổ đuổi, do sức yếu và mệt mỏi nên không chạy nổi. Lúc ấy trong tay Dương Hương không có một tất sắt nhưng trong lòng chỉ nghĩ tới cha mà không biết tới thân mình. Chàng nhảy bổ về phía trước nhanh như chóp, ôm ngay cổ cọp mà xiết chặt. Con cọp vùng vẫy nhưng rồi cũng chết, còn cha Hương thì thoát chết.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Nơi rừng xanh gặp con hổ trắng má,

        Cố sức xua đuổi giống hôi tanh.

        Cha con đều vô sự cả.

        Thoát khỏi rơi vào miệng cọp

DỊCH THƠ

Dương Hương

Tấn Dương Hương mới mười bốn tuổi, 
Cha bước ra hằng ruổi theo cha. 
Phải khi thăm lúc đường xa, 
Chút thân tuổi tác thoắt xa miệng hùm. 

Ðau con mắt, hầm hầm nổi giận,
Nắm tay không, vơ vẩn giữa đường, 
Hai tay chặn dọc, đè ngang, 
Ra tay chống đối với hổ lang một mình. 

Hùm mạnh phải nhăn nanh, lánh gót,
Hai cha con lại một đoàn về. 
Cho hay hiếu mạnh hơn uy, 
Biết cha thôi lại biết chi có mình. 

Lý Văn Phức