Khí Quan Tầm Mẫu

đăng 01:22 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:08 26 thg 3, 2014 ]

棄官尋母

Khí Quan Tầm Mẫu

宋朱昌,七歲,

生母氏,

嫡母所妒,出嫁。

母子不相者五十年。

神宗朝,官入秦,

家人訣,謂尋見母,

誓不復還

行次同州得之,

母年已七十有

有詩為頌,詩曰

    歲離生母,

    商五十年;

    一朝相見後,

    氣動皇天。

Tống Chu Thọ Xương, thất tuế,

sanh mẫu lưu thị,

vi đích mẫu sở đố, phục xuất giá.

Mẫu tử bất tương kiến giả ngũ thập niên.

Thần tông triêu khí quan nhập tần,

dữ gia nhân quyết, vị bất tầm kiến mẫu,

thệ bất phục hoàn.

Hậu hành thứ đồng châu đắc chi,

thì mẫu niên dĩ thất thập hữu dư.

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Thất tuế li sanh mẫu,

            Tham thương ngũ thập niên;

            Nhất triêu tương kiến hậu,

            Hỉ khí động hoàng thiên.DỊCH THƠ

Bỏ Chức Quan Tìm Mẹ

    Chu Thọ Xương người đời Tống, mẹ ông người vợ thứ tên Lưu thị. Năm lên 7 tuổi thì mẹ ông bị đích mẫu (người vợ cả) đuổi đi. Mẹ con xa cách, năm mươi năm không gặp nhau. Thọ Xương luôn tìm kiếm mà không được, càng nghĩ đến mẹ lòng càng thấy chua xót. 

    Triều vua Thần Tông,  ông xin từ quan và cùng với các gia nhân vào nước Tần để tìm mẹ. Trước lúc lên đường ông quả quyết rằng: nếu không tìm thấy mẹ thì thề là sẽ không trở về.

    Sau một thời gian tìm kiếm khắp nơi cho đến khi tới đất Đồng Châu thì gặp được mẹ. Lúc bấy giờ tuổi của mẹ ông đã hơn bảy mươi tuổi rồi.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Lên bảy tuổi phải lìa xa mẹ đẻ.

        Cách biệt như sao hôm sao mai đã 50 năm.

        Một sớm được thấy lại mặt nhau.

        Mừng vui cảm động đến trời.

DỊCH THƠ

 
Chu Thọ Xương 

Chu Thọ Xương làm quan Tống đại, 
Mẹ sinh ra bảy tuổi lìa lòng, 
Bởi vì đích mẫu chẳng dung. 
Đem thân bồ liễu, bạn cùng nước non. 

Muôn nghìn dặm, mẹ con xa khuất. 
Năm mươi năm trời đất bơ vơ, 
Sinh con những tưởng cậy nhờ. 
Cái thân sung sướng bây giờ mà chi? 

Bỏ quan chức, quyết đi tìm tòi, 
Nặng lời thề nói với gia nhân, 
Thân này chẳng gặp từ thân, 
Thời liều sống thác với thân cho đành. 

Lý Văn Phức