Ngọa Băng Cầu Lí

đăng 00:26 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:00 26 thg 3, 2014 ]

臥冰求鯉

Ngọa Băng Cầu Lí

王祥,字休

母,母朱氏不慈。

父前數譖之,

由是失愛於父母。

欲食生

天寒冰

祥解衣冰求之。

冰忽自解,雙鯉躍出,

供母。

有詩為頌,詩曰

    母人有,

    王祥天下;

    至今河水上,

    一片冰模。

Tấn Vương Tường, tự Hưu Chinh.

Tảo tang mẫu, kế mẫu chu thị bất từ.

Phụ tiền sổ trấm chi,

do thị thất ái vu phụ mẫu.

Thường dục thực sanh ngư,

thì thiên hàn băng đống,

tường giải y ngọa băng cầu chi.

Băng hốt tự giải, song lí dược xuất,

trì quy cung mẫu.

Hữu thi vi tụng, thi viết

            Kế mẫu nhân gian hữu,

            Vương tường thiên hạ vô;

            Chí kim hà thủy thượng,

            Nhất phiến ngọa băng mô.DỊCH XUÔI

Nằm Trên Băng Chờ Cá Chép

    Vương Tường sống vào đời Tấn, tự là Hưu Chinh. Mẹ mất sớm nên sống với người mẹ kế là Chu thị, một người không được hiền từ. Trước mặt cha của Tường bà thường hay nói lời gièm pha khiến cho Tường không nhân được tình yêu thương của cha mẹ.

    Vào độ tiết trời lạnh lẽo, nước đóng thành băng bà lại thèm ăn cá tươi. Tường phải cưởi trần, nằm trên băng để cầu cá. Bổng dưng băng bị nứt ra rồi có hai con các chép nhảy ra. Tường bắt lấy và mang về dâng lên mẹ.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Mẹ kế thế gian thường có.

        Hiếu như Vương Tường người thiên hạ không ai.

        Đến bây giờ ở trên sông,

        Không một ai nằm trên băng giá cả.

DỊCH THƠ


Vương Tường

Người Vương Tường cũng là đời Tấn,
Tủi huyên đường sớm lẩn bóng xa.
Mẹ sau gặp cảnh chua ngoa,
Tiếng gièm thêu dệt với cha những điều.

Lòng cha chẳng còn yêu như trước,
Mẹ thương muốn bữa sinh ngư,
Giá đông trời lạnh, bây giờ tìm đâu?
Trên váng đóng, quyết cầu cho thấy.

Cởi áo nằm rét mấy cũng vui.
Bỗng đâu váng lở làm hai,
Lý ngư may được một đôi đem về.
Bữa cung cấp một bề kính thuận,

Mẹ cha đều đổi giận làm lành,
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hạ tình cũng thôi.

    Lý Văn Phức