Nhũ Cô Bất Đãi

đăng 01:11 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:55 26 thg 3, 2014 ]

乳姑不怠

Nhũ Cô Bất Đãi

唐崔南山

曾祖母長孫夫人,

年高無齒。祖母唐夫人,

每日洗升堂,乳其姑,

奶不粒食,年而康。

一日,玻集,

乃宣言曰:

恩,

孫婦,

之孝敬足矣。」

有詩為頌,詩曰

    孝敬崔家婦,

    乳姑晨盥梳;

    此恩報,

    得子如。

Đường thôi nam san

tằng tổ mẫu trường tôn phu nhân,

niên cao vô xỉ. Tổ mẫu đường phu nhân,

mỗi nhật trất tẩy thăng đường, nhũ kì cô,

nãi bất lạp thực, sổ niên nhi khang.

Nhất nhật, pha trường ấu hàm tập,

nãi tuyên ngôn viết:

“Vô dĩ báo tân phụ ân,

nguyện tử tôn phụ,

như phụ chi hiếu kính túc hĩ.”

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Hiếu kính Thôi gia phụ,

            Nhũ cô thần quán sơ;

            Thử ân vô dĩ báo,

            Nguyện đắc tử tôn như.DỊCH XUÔI

Siêng Cho Mẹ Chồng Uống Sữa

    Bà cố của Thôi Sơn Nam là phu nhân của vị trưởng tôn họ Thôi, tuổi cao răng đã rụng hết. Bà nội của Thôi sơn nam là Đường phu nhân phải tắm gội sạch sẽ rồi lên nhà trên cho mẹ chồng bú vì vậy mấy năm liền bà không thể ăn cơm được mà vẫn khỏe.

    Đến một ngày nọ bà cố của Thôi bị bệnh nặng, lúc hấp hối bà gọi già trà đến đông đủ rồi nói rằng: “không biết lấy gì để báo ân cho con dâu (tân phụ). Ta chỉ nguyện cầu cho con dâu họ Đường sau này có dâu con cũng chí hiếu và cung kính đầy đủ như Đường phu nhân vậy"

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Vợ họ Thôi ở có hiếu với mẹ chồng,

        Hằng ngày tắm rửa rồi cho mẹ chồng bú.

        Ơn ấy mẹ chồng không biết chi báo đền,

        Cầu nguyện cho con cháu dâu ở có hiếu với Đường Thị

DỊCH THƠ


Đường Thị

Dâu họ Thôi ai bằng Đường Thị, 
Thương mẹ chồng niên kỷ đã cao. 
Không răng ăn dễ được nào. 
Ngày ngày lau chải ra vào thăm coi, 

Lấy sửa ngọt thay mùi cơm cháo.
Mấy năm trời chẳng gạo mà no, 
Vì dâu dốc dạ thờ cô. 
Da mồi tóc bạc bốn mùa như xuân, 

Ơn lòng ấy khôn phần báo lại,
Buổi lâm chung nhủ với hoàng thiên. 
Xin cho nguyền được như nguyền. 
Dâu dâu ngày khác lại hiền như dâu, 

Ai nghe cũng răn nhau hiếu kính.
Cữa Thôi gia hưng thịnh đời đời. 
Cho hay gia khánh lâu dài, 
Báu nào còn báu hơn người dâu ngoan 


Lý Văn Phức