Thường Phẩn Ưu Tâm

đăng 01:07 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:12 26 thg 3, 2014 ]

嘗糞憂心

Thường Phẩn Ưu Tâm

庾黔婁,為孱陵令。

未旬日,

忽心流汗,

父疾始二日,

曰:「欲知愈劇,

嘗糞。苦佳。」

婁嘗之甜,心甚之。

至夕,稽北辰。

求以身代父死。

有詩為頌,詩曰

    未旬日,

    庭遘疾深;

    願將身代死,

    北望起心。

Nam tề Dữu Kiềm Lâu, vi sàn lăng lệnh.

Đáo huyền vị tuần nhật,

hốt tâm kinh lưu hãn,

cập khí quan quy.

Thì phụ tật thủy nhị nhật,

y viết: “Dục tri dũ kịch,

đãn thường phẩn. Khổ tắc giai.”

Kiềm lâu thường chi điềm, tâm thậm ưu chi.

Chí tịch, kê tảng bắc thần.

Cầu dĩ thân đại phụ tử. 

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Đáo huyền vị tuần nhật,

            Thung đình cấu tật thâm;

            Nguyện tương thân đại tử,

            Bắc vọng khởi ưu tâm.DỊCH XUÔI

Nếm Phân Lòng Âu Lo

    Dữu Kiềm Lâu người thời Nam Tề, làm chức huyện lệnh Sàn Lăng. Đến huyện nhậm chức chưa đầy một tuần thì bỗng thấy trong lòng bồn chồn, mô hôi liên tục chảy, bèn vội vã từ quan quay về quê. 

    Lúc về đến nhà thì mới biết cha đau nặng trước đó hai hôm. Thầy thuốc bảo rằng: “muốn biết bệnh có được trị khỏi hay bị nguy kịch thì chỉ cần nếm phân. Nếu đắng thì tốt, có thể chạy chữa được.” Kiềm Lâu liền niếm phân thì chỉ thấy có vị ngọt, trong lòng rất lo âu cho việc đó. 

    Đến lúc ban đêm, ông thắp nhan hướng về sao Bắc Đẩu để làm lễ cúng lạy cầu được chết thay cha. 

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Quan nhậm chức chưa quá mười ngày.

        Cha ở nhà bị đau nặng.

        Xin được chết thay cho cha già,

        Thân rồi sinh lo lắng.

DỊCH THƠ


Dữu Kiềm Lâu

Kiềm Lâu có danh Tề Quốc,
Huyện Bình Lăng nhậm chức thân dân. 
Tới Nha chưa được một lần, 
Như dội tâm thần thường đau. 

Vó câu buồn bả.
Thăm cha bệnh đã hai ngày, 
Nếm dơ vâng cứ lời thầy, 
Đầu lưỡi chua cay trong lòng, 

Chữ dạy bệnh trung nghi khổ,
Làm sao bệnh đở mới cam, 
Đêm đêm hướng bắc triều tam. 
Tánh mạng thay làm thân cha. 

Cầu khẩn thấu tòa tinh tú,
Bình an vui thú đình vi, 
Cho hay máy động huyền vi. 
Minh truyện trước còn ghi kim đằng. 

Lý Văn Phức