Tứ Văn Bão Huyết

đăng 01:03 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:58 26 thg 3, 2014 ]

恣蚊飽血

Tứ Văn Bão Huyết

晉吳猛,年八歲,

至孝。家貧,

帳,每夏夜,

蚊多潛膚

恣取膏,多不之,

恐其去以而噬也。

愛親之心至矣。

有詩為頌,詩曰

    夏夜帳,

    蚊多不敢揮;

    恣取膏血飽,

    免使入親幃

Tấn Ngô Mãnh, niên bát tuế,

sự thân chí hiếu. Gia bần,

tháp vô duy trướng, mỗi hạ dạ,

văn đa tiềm phu.

Tứ thủ cao, tuy đa bất khu chi,

khủng kì khứ dĩ nhi phệ thân dã.

Ái thân chi tâm chí hĩ.

Hữu thi vi tụng, thi viết

            Hạ dạ vô duy trướng,

            Văn đa bất cảm huy;

            Tứ thủ cao huyết bão,

            Miễn sử nhập thân vi.DỊCH XUÔI

Tự Cho Muỗi Hút Máu

    Vào đời Tấn có câu bé tên là Ngô Mãnh mới lên tám tuổi đã biết phụng dưỡng cha mẹ rất có hiếu. Nhà nghèo đến nổi giường ngủ không có màn (mùng) giăng. 

    Mỗi đêm vào mùa hè có rất nhiều muỗi từ bên ngoài bay vào ẩn ở trong nhà. Vì sơ chúng cắn cha mẹ nên tự mình cỡi trần để làm món đồ ăn béo cho lũ muỗi mà không dám xua đuổi e gây tiếng động cốt để cha mẹ được yên giấc, tuy dụ được nhiều nhưng không thể nào hết được muỗi.

    Vì có lòng thương yêu cha mẹ nên có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Đêm mùa hè không có màn,

        Muỗi nhiều không dám xua,

        Cho muỗi đốt no máu mình.

        Để khỏi đấn nơi cha mẹ nằm

DỊCH THƠ


Ngô Mãnh 

Tấn Ngô Mãnh tuổi thì lên tám,
Lòng sự thân chẳng dám khi nhàn, 
Cực về một nỗi bần hàn, 
Có giường trong đặt, không màn ngoài che. 

Trời đương buổi đêm hè nóng nảy,
Tiếng muỗi kêu vang dậy đương mùa. 
Xót thay! hai đấng nghiêm, từ, 
Ðể người chịu muổi, bây giờ biết sao? 

Nghĩ da thịt phương nào thay lấy?
Quyết nằm trần, muỗi mấy chẳng xua, 
Rầu lòng cho muỗi được no, 
Ðể người êm ái giấc hoè cho an. 

Tuổi tuy bé, nhưng gan chẳng bé,
Dạ ái thân đến thế thời thôi. 
Cho hay phú tính bởi trời, 
Những đau trong ruột, dám nài ngoài da. 

Lý Văn Phức