Lộc Nhũ Phụng Thân

đăng 22:13 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:31 24 thg 3, 2014 ]

鹿乳奉親

Lộc Nhũ Phụng Thân

周郯子,性至孝。

父母年老,俱患目,

思食鹿乳。

郯子乃衣鹿皮,往深山,

群鹿之中,取鹿乳供

而欲射之。

郯子俱以情告,乃免。

詩為頌

    老思鹿乳,

    身穿褐毛衣;

    若不高聲語,

    山中

Chu Đàm Tử, tính chí hiếu. 

Phụ mẫu niên lão, câu hoạn song mục,

tư thực lộc nhũ. 

Đàm tử nãi y lộc bì, vãng thâm san,

quần lộc chi trung, thủ lộc nhũ cung thân.

Liệp giả kiến nhi dục xạ chi. 

Đàm tử câu dĩ tình cáo, nãi miễn. 

Hữu thi vi tụng, thi viết

            Thân lão tư lộc nhũ,

            Thân xuyên hạt mao y;

            Nhược bất cao thanh ngữ,

            San trung đái tiến quy.DỊCH XUÔI

Lấy Sữa Hươu
Phụng Dưỡng Cha Mẹ 

    Đàm Tử sinh vào đời nhà Chu, thờ cha mẹ hết lòng. Cha mẹ già, đôi mắt lòa không trông rõ, thèm muốn được uống sửa hươu. Đàm Tử liền lấy da hươu khô làm áo mặc vào giả hươu con rồi vào rừng tìm đến gần các hươu mẹ có sữa, vắt lấy đem về dâng cho hai thân. 

    Một hôm, Đàm Tử gặp bọn thợ săn tưởng lầm là hươu, dùng cung tên toan bắn. Đàm Tử vội vàng bỏ lớp hươu ra trình bày mọi lẽ, bọn thợ săn thôi không bắn nữa.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

[nghĩa: Cha mẹ già thèm uống sữa hươu,
Mình khoác lên vai lớp áo da hươu, 
Nếu không kịp kêu la to tiếng, 
Bị trúng phải tên bắn trong núi.]


DỊCH THƠ

Đàm Tử

Chu ĐàmTử làm con rất thảo,
Chiều hai thân tuổi lão, niên cao, 
Mắt trần khuất nguyệt, mờ sao, 
Sữa hươu, người những ước ao từng ngày. 

Vật khó kiếm khôn thay thường đổi, 
Phải lo phương tìm tõi cho ra. 
Hươu khô tìm lấy lột da, 
Mặc làm sắc áo để hòa lẫn theo. 

Chốn non thẳm tìm vào bầy lứa, 
Sẽ dần dà lấy sữa nuôi thân, 
Bỗng đâu gặp lũ đi săn, 
Rắp buông cung bắn, khôn phân vật, người. 

Ðem tâm sự tới nơi bày tỏ, 
Chút hiếu tình nghe rõ không thôi, 
Cho hay chung một tính trời, 
Mảnh son cũng động được người vũ phu. 

Lý Văn Phức