Dũng Tuyền Dược Lí

đăng 23:53 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:44 26 thg 3, 2014 ]

涌泉躍鯉

Dũng Tuyền Dược Lí

漢姜詩,事母至孝;

妻龐氏,奉姑尤謹。

母性好飲江水,

去舍六七里,

妻出汲以奉之;

又嗜魚膾,夫婦常作;

又不能獨食,

召鄰母共食。

舍側忽有涌泉,

味如江水,

日躍雙鯉,取以供。

有詩為頌,詩曰

    舍側甘泉出,

    一朝雙鯉魚;

    子能事其母,

    婦更孝於姑。

Hán Khương Thi, sự mẫu chí hiếu;

thê Bàng thị, phụng cô vưu cẩn.

Mẫu tính hảo ẩm giang thủy,

khứ xá lục thất lí,

thê xuất cấp dĩ phụng chi;

Hựu thị ngư quái, phu phụ thường tác;

hựu bất năng độc thực,

triệu lân mẫu cộng thực.

Xá trắc hốt hữu dũng tuyền,

vị như giang thủy,

nhật dược song lí, thủ dĩ cung.

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Xá trắc cam tuyền xuất,

            Nhất triêu song lí ngư;

            Tử năng sự kì mẫu,

            Phụ canh hiếu vu cô.DỊCH XUÔI

Suối Phun Cá Chép Nhảy

    Khương Thi là người đời Hán, thờ mẹ rất có hiếu. Vợ là Bàng Thị hầu hạ mẹ chồng rất kính cẩn. Mẹ chồng vốn tính thích uống nước sông ở xa nhà đến sáu bảy dặm, người vợ thường phải đi gánh nước về cho mẹ chồng uống. Lại biết bà thích ăn món cá thái ra (làm gỏi) vợ chồng thường kiếm về cho đầy đủ để làm món.Lo mẹ già ăn một mình không ngon miệng nên vợ chồng lại hay mời những người lân cận đến để cùng dùng bữa với bà.

    Bổng một hôm, bên cạnh nhà xuất hiện một con suối có dòng nước chảy qua, nước trong suối có vị như nước sông. Ngày ngày lại có cặp cá chép từ trong suối nhảy lên, hai vợ chồng bắt lấy mà cung dưỡng cho mẹ.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Bên nhà có suối nước ngọt chảy,

        Mỗi ngày có hai con cá chép.

        Con trai biết đạo thờ mẹ.

        Con dâu hiếu đễ với mẹ chồng.

DỊCH THƠ

Khương Thi 

Hán Khương Thị nhà còn lão mẫu,
Vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng, 
Mẹ thường muốn uống nước sông, 
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô. 

Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi ghém, 
Vợ chồng đều tìm kiếm đủ mùi, 
Lại mời lân ẩu sang chơi, 
Ðể bồi cùng mẹ cho vui bạn già. 

Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt, 
Với nước sông in một mùi ngon, 
Lý Ngư ngày nhảy hai con, 
Ðủ trong cung cấp thần hôn thường lề. 

Rày thong thả bõ khi lận đận, 
Cam thỏa lòng dâu thuận, con hiền. 
Cho hay gia đạo khi nên, 
Ðã con hiếu, lại được hiền cả dâu. 
Lý Văn Phức