Văn Lôi Khấp Mộ

đăng 00:18 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:39 25 thg 3, 2014 ]

聞雷泣墓

Văn Lôi Khấp Mộ

魏王裒,事母至孝。

母存日,性畏雷,既卒,

山林。每遇雨,

聞阿香,響震之聲,

即奔墓所跪拜,泣告曰:

「裒在此,母。」

有詩為頌,詩曰

    慈母怕雷,

    冰魂宿夜台;

    阿香一震,

    到墓千回。

Ngụy Vương Bầu, sự mẫu chí hiếu. 

Mẫu tồn nhật, tính úy lôi, kí tốt,

tấn táng vu san lâm. Mỗi ngộ phong vũ,

văn a hương, hưởng chấn chi thanh,

tức bôn mộ sở quỵ bái, khấp cáo viết:

“Bầu tại thử, mẫu thân vật cụ. “

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            từ mẫu phạ văn lôi,

            băng hồn túc dạ thai;

            a hương thì nhất chấn,

            đáo mộ nhiễu thiên hồi.DỊCH XUÔI

Nghe Sấm Khóc Bên Mộ

    Vương Bầu sống vào đời Ngụy, thời Tam Quốc là người con thờ mẹ rất có hiếu.

    Mẹ ông lúc còn sống hay sợ sấm chớp, lúc mất bà được chôn cất ở nơi núi rừng. Mỗi lần mưa gió có kèm theo tiếng sét lớn thì Bầu vội vã chạy đến bên bộ quỳ xuống rồi chấp tay lạy mà khấn rằng: “có con là Bầu đây, mẫu thân chớ sợ”

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Mẹ hiền sợ nghe tiếng sấm.

        Hồn thơm đã nằm dưới suối vàng,

        Khi nghe thấy tiếng sấm động,

        Đến mồ mẹ đi quanh nghìn lần


DỊCH THƠ

Vương Bầu

Ngụy Vương Thôi gặp đời Tây Tấn, 
Vì thù cha lánh ẩn, cao bay, 
Bên mồ khóc đã khô cây, 
Trọn đời ngồi chẳng hướng Tây lúc nào. 

Khi sấm sét tìm vào mồ mẹ,
Lạy khóc rằng: "Con trẻ ở đây ." 
Bởi vì tính mẹ xưa nay, 
Vốn từng sợ sấm những ngày gió mưa. 

Nên coi sóc chẳng từ sớm tối,
Thần phách yên, dạ mới được yên, 
Trong khi đọc sách giảng truyền, 
Tới câu "sinh ngã" lệ tràn như tuôn. 

Ngập ngừng kẻ cấp môn cũng cảm,
Thơ "Lục Nga" chẳng dám còn ngâm, 
Cho hay thử lý, thử tâm, 
Sư, sinh cũng tấm tình thâm, khác gì . 

Lý Văn Phức