11 Ngũ Hình

đăng 02:19 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

第十一章

Đệ Thập Nhất Chương

五刑

Ngũ Hình

子曰:

五刑之屬三千,

而罪莫大於不孝。

要君者,無上;

非聖人者,無法;

非孝者,無親,

此大亂之道也。

Tử viết:

Ngũ hình chi chúc tam thiên,

nhi tội mạc đại ư bất hiếu.

Yếu quân giả, vô thượng;

Phi thánh nhân giả, vô pháp;

Phi hiếu giả, vô thân,

thử đại loạn chi đạo dã.Comments