02 Thiên Tử

đăng 02:01 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:57 1 thg 12, 2013 ]

第二章

Đệ Nhị Chương

天子

Thiên Tử

子曰:

愛親者,不敢惡於人;

敬親者,不敢慢於人;

愛敬盡於事親,

而德教加於百姓,

刑於四海,蓋天子之孝也。

《甫刑》云:

            一人有慶,

            兆民賴之。

Tử viết:

Ái thân giả, bất cảm ác ư nhân;

Kính thân giả, bất cảm mạn ư nhân;

Ái kính tận ư sự thân,

nhi đức giáo gia ư bách tính,

hình ư tứ hải, cái thiên tử chi hiếu dã.

“Phủ hình” vân:

            Nhất nhân hữu khánh,

            triệu dân lại chi.
Comments