01 Nhân sinh bách nghệ

đăng 00:25 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:49 19 thg 6, 2013 ]

人生百藝,文學爲先

儒士是珍,詩書是寶

古者聖賢,易子而教

德行純和,擇爲師友

Nhân sinh bách nghệ, văn học vi tiên

Nho sĩ thị trân, thi thư thị bảo

Cổ giả thánh hiền, dịch tử nhi giáo

Đức hạnh thuần hòa, trạch vi sư hữu

DỊCH NGHĨA:

Người đời làm cả trăm nghề, Văn Học là nghề đứng đầu
Nho sĩ là người đáng trọng, Thi Thư là sách đáng quý 
Các vị thánh hiền thủơ xưa đổi con với nhau mà dạy 
Những trang đức hạnh thuần hòa đáng chọn làm thầy, làm bạn