03 Học hữu tam tâm

đăng 01:53 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:45 11 thg 6, 2013 ]

學有三心

不可失一

父母厚實

子學勤敏

嚴師作成

Học hữu tam tâm,

Bất khả thất nhất

Phụ mẫu hậu thật,

Tử học cần mẫn,

Nghiêm sư tác thànhComments