04 Nhân hữu tam tình

đăng 01:59 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:45 11 thg 6, 2013 ]

人有三情,

可事如一

非父不生,

非君不榮,

非師不成。

Nhân hữu tam tình,

Khả sự như nhất

Phi phụ bất sinh,

Phi quân bất vinh,

Phi sư bất thành.Comments