08 Phàm nhân bất học

đăng 04:35 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:49 11 thg 6, 2013 ]

凡人不學, 冥如夜行

聽書如聳,望字如盲

幼而勤學,長則施行

正心修身,齊家治國

Phàm nhân bất học, Minh như dạ hành

Thính thư như tủng, Vọng tự như manh

Ấu nhi cần học, Trưởng tắc thi hành

Chánh tâm tu thân, Tề gia trị quốcComments