09 Sĩ tu ư gia

đăng 04:37 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:50 11 thg 6, 2013 ]

士修於家,自鄉而國

科目朝爵,有讀書人

貧而勤學,可以立身

富而勤學,益榮其名

Sĩ tu ư gia, Tự hương nhi quốc

Khoa mục triều tước, Hữu độc thư nhân

Bần nhi cần học, Khả dĩ lập thân

Phú nhi cần học, Ích vinh kì danhComments