10 Khai quyển hữu ích

đăng 04:38 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:50 11 thg 6, 2013 ]

開卷有益,志者竟成

博學廣聞,其智益明

不恥下問,義理益精

獨學無友,孤陋寡聞

Khai quyển hữu ích, Chí giả cánh thành

Bác học quảng văn, Kì trí ích minh

Bất sỉ hạ vấn, Nghĩa lí ích tinh

Độc học vô hữu, Cô lậu quả vănComments